ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Peroperatif Dönemde Sıvı-Elektrolit Metabolizmasi Bozuklukları: 2 Olgu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 55-61

Peroperatif Dönemde Sıvı-Elektrolit Metabolizmasi Bozuklukları: 2 Olgu

Özcan Pişkin1, Nurettin KURT2, Volkan HANCI3
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Uzm Dr.
2Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Uzm Dr.
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Yard.Doç.Dr

Sıvı-elektrolit dengesizliği özellikle yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların en önemli sorunlarından biridir. Bu sorunlardan gerek hipernatremi, gerek hiperpotasemi ayrı bir öneme sahiptir. Olgu sunumlarımızda peroperatif dönemde elektrolit dengesizliklerini belirlediğimiz ve başarılı şekilde tedavi ettiğimiz iki olgumuzu sunarak konuyu tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Sıvı-Elektrolit anormalliği, Hipernatremi, Hiperpotasemi.

Fluid and Electrolyte Imbalance in the Perioperative Period

Özcan Pişkin1, Nurettin KURT2, Volkan HANCI3
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Uzm Dr.
2Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Uzm Dr.
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Yard.Doç.Dr

Fluid and electrolyte imbalance, one of the most important problems, especially intensive care units patients. Both of hypernatremia and hyperkalemia have special importance. In our case reports, we aimed that discussion of the treatment of electrolyte imbalance in the perioperative period.

Keywords: Fluid and electrolyte abnormalities, Hypernatremia, Hyperkalemia.

Özcan Pişkin, Nurettin KURT, Volkan HANCI. Fluid and Electrolyte Imbalance in the Perioperative Period. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 55-61

Sorumlu Yazar: Özcan Pişkin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale