ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Süt Çocukluğu Döneminde Megaloblastik Anemi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 52-54

Süt Çocukluğu Döneminde Megaloblastik Anemi

Zehra Esra Önal1, Selçuk Gürel2, Tamay Özkozacı1, Ça¤atay Nuhoğlu3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Başasistan.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Asistan.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Şef Yard. Şef Vekili.

Çocukluk çağında megaloblastik aneminin en sık görülen sebebi vitamin B12 ve folik asit eksikliğidir. Eksikliği olan küçük çocuklar irritabilite, kusma, apati, hipotoni gibi nörokognitif retardasyon ve anemi,pansitopeni gibi hematolojik belirtiler gösterirler. Biz bu olguda, kliniğimize yorgunluk, megalobalastik anemi ile seyreden soluklukla getirilen 11 aylık bebeği sunduk. Annenin serum vitamin B12 konsantrasyonu düşüktü. Bebeklik döneminde diyete bağlı vitamin B12 eksikliği az görülür. Rapor edilen olgular genellikle annelerinin vit B12 düzeyi düşük, anne sütü ile beslenen bebeklerdir. Biz, vitamin B12 düzeyleri sadece hematolojik parametreler değil aynı zamanda çocukların nörolojik gelişimleri içinde çok önemli rol oynadığından, hamilelik ve laktasyon dönemi boyunca tüm annelerin hayvansal kaynaklı gıdalarla ve vit B12 takviyeli vitaminlerle desteklenmesi gerektiği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Vitamin B12 eksikliği, süt çocukluğu, annelerin vitamin B12 seviyesi Megaloblastic anemia in infancy.

Megaloblastic Anemia in Infancy: Case Report

Zehra Esra Önal1, Selçuk Gürel2, Tamay Özkozacı1, Ça¤atay Nuhoğlu3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Başasistan.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Asistan.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Şef Yard. Şef Vekili.

The most common cause of megaloblastic anaemia in childhood is the deficiency of vitamin B12 and folate. The infants and young children with the deficiency, show the symptoms of irritability,nausea, apathy, hypotony, norocognitive retardation and the haematological signs like anaemia and pancitopenia. In this case we reported an 11 months aged infant taken to our clinic with vomiting, failure to thrive, pallor with a magalobalstik anemia. Maternal serum vitamin B12 concentration was low. Dietary vitamin B12 deficiency in infancy is rare and most reported cases are breast fed infants of mothers who themselves are deficient in vitamin B12. We concluded that during pregnancy and lactation, mothers should be supported with animal foods and supplements fortified with vitamin B12, since the defence of vitamin B12 plays a role not only in haematological parameters (anemia),but in neurocognitive development of children as well.

Keywords: Vit B12 deficiency, infancy, maternal vitamin B12 levels.

Zehra Esra Önal, Selçuk Gürel, Tamay Özkozacı, Ça¤atay Nuhoğlu. Megaloblastic Anemia in Infancy: Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 52-54

Sorumlu Yazar: Zehra Esra Önal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale