ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Geçici Benign Hiperfosfatazemili İki Olgu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 201-204

Geçici Benign Hiperfosfatazemili İki Olgu

Esra Akyüz Özkan1, Haşim Hüsrevşahi2, Adem Yaşar1, U. Aliye Geçit1
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Yozgat
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat

Benign geçici hiperfosfatazemi çoğunlukla 5 yaşından küçük çocuklarda serum alkalen fosfataz düzeyinin karaciğer ve kemik hastalığı
olmaksızın normal değerlerin 3-50 kat yükselmesiyle karakterize bir klinik durumdur. Alkalen fosfataz düzeyleri 2-6 ay içinde kendiliğinden normale dönmektedir. Bu yazıda rutin tetkikler sırasında ALP düzeyinde yükseklik saptanan, takiplerinde kendiliğinden normale dönen, karaciğer ve kemik hastalığı bulunmayan ve bu yüksekliğin sebebinin viral enfeksiyonlara bağlı benign geçici hiperfosfatazemi olduğu düşünülen iki olgu sunulmuştur. Benign geçici hiperfosfatazemi benign, geçici ve kendini sınırlayabilen bir durumdur. Klinik ve laboratuar bulgusu olmadan izole ALP yüksekliği durumunda, geçici hiperfosfatemi ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır. Bu hastalar gereksiz ve pahalı testlere gerek kalmadan ve ileri bir merkeze sevk edilmeden genel çocuk polikliniklerinde izlenebilirler.

Anahtar Kelimeler: Alkalen fosfataz, benign geçici hiperfosfatazemi, çocuk, viral enfeksiyon

Two Cases With Benign Transient Hyperphosphatemia

Esra Akyüz Özkan1, Haşim Hüsrevşahi2, Adem Yaşar1, U. Aliye Geçit1
1Department of Pediatrics, Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey

Bening transient hyperphosphatasemia is a clinic status seen in children generally younger than 5 years and characterized by serum
alkaline phosphate (ALP) level higher than 3-50 times above the normal without evidence of liver and bone disease. The high alkaline phosphates level turn normal in 2-6 month. This article presents two cases that diagnosed elevated alkaline phosphate levels during routine tests, turn to normal spontaneously and had no liver and bone diseases. It is thought that this high level is due to viral infection. Benign transient hyperphosphatasemia is a condition that benign, transient and self limited. In the event of isolated high levels of ALP without clinical and laboratory findings, transient hyperphosphatasemia should be considered in the differential diagnosis. Patient can also be followed up in general pediatric clinics without referring to another center and performing unnecessary, richer tests.

Keywords: Alkaline phosphate, benign transient hyperphosphatasemia, child, viral infection

Esra Akyüz Özkan, Haşim Hüsrevşahi, Adem Yaşar, U. Aliye Geçit. Two Cases With Benign Transient Hyperphosphatemia. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 201-204

Sorumlu Yazar: Esra Akyüz Özkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale