ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan İki Olgu Sunumu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-35403 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.35403

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan İki Olgu Sunumu

Ayşe Irem Iskenderoglu1, Mehmet Emin Elbuken2, Ali Haydar Iskenderoglu3
1S.B Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Oksipol Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, İstanbul
3Özel Eren Hastanesi, İstanbul

Giriş: Hiperbarik oksijen tedavisi, belli bir basınç altında ve belli bir süre boyunca, özel imal edilmiş basınç odasında %100 oksijen solunmasını içeren bir tedavi yöntemidir.
Gereç ve Yöntem: Bu yazımızda, hiperbarik oksijen tedavisi uygulayarak iyileştirdiğimiz biri Buerger hastası ve diğeri osteomyelit hastası olan iki olgumuzu sunmaktayız.
Sonuçlar: Hiperbarik oksijen tedavisi, genellikle cerrahi işlemler ve diğer medikal tedavilere rağmen iyileşmeyen kronik yaralarda uygulanan önemli bir yardımcı tedavi yöntemidir. Bu yöntemle hemoglobin ile taşınana ek olarak, sıvı fazda taşınan oksijen de problemli dokulara ulaşır. Aynı zamanda, hiperbarik oksijen tedavisinin antiödem etkisinin de olması sebebiyle dokuların oksijenlenmesine ek katkı sağlar. Hiperbarik oksijen tedavisini, kronik osteomyeliti olan ve de buerger hastalığı olan 2 farklı hastada kullanarak başarılı sonuçlar elde etmiş bulunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Hiperbarik oksijen, buerger hastalığı, kronik osteomyelit

Two Case Reports of Hyperbaric Oxygen Therapy in Plastic Surgery

Ayşe Irem Iskenderoglu1, Mehmet Emin Elbuken2, Ali Haydar Iskenderoglu3
1Department Of Plastic Surgery, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Oksipol Hyperbaric Oxygen Treatment Center, Istanbul, Turkey
3Eren Hospital, Istanbul, Turkey

Introduction: Hyperbaric oxygen therapy is a treatment method that contains 100% oxygen inhalation in a specially manufactured pressure chamber under a certain pressure and over a period of time.
Material and Methods:
In this report, we present two patients with Buerger's disease and chronic osteomyelitis who were treated by hyperbaric oxygen therapy.
Conclusions:
Hyperbaric oxygen therapy is an important adjunctive treatment that is usually performed in wound healing, surgery and other medical treatments. In addition to the transport of hemoglobin by this method, the oxygen transported in the liquid phase also reaches the problematic tissues. At the same time, hyperbaric oxygen therapy has an anti-edema effect, which contributes to the oxygenation of tissues. We have achieved successful results using hyperbaric oxygen therapy in 2 different patients with chronic osteomyelitis and buerger disease.

Keywords: Hyperbaric oxygen, buerger disease, chronic osteomyelitisSorumlu Yazar: Ayşe Irem Iskenderoglu, Türkiye
LookUs & Online Makale