ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Kalite Kontrol Aracı Olarak İşlenmiş Mamografi Görüntülerinin Kullanımı [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 133-136 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.50480

Kalite Kontrol Aracı Olarak İşlenmiş Mamografi Görüntülerinin Kullanımı

Güven Bektemur1, Nedim Muzoğlu2, Melike Kaya Karaaslan2, Mehmet Taşkın Egici3, Özcan Gündoğdu4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Klinik Mühendislik Birimi, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, İstanbul
4Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği

GİRİŞ ve AMAÇ: Uluslararası kalite kontrol test standartlarına göre mamografi sistemlerinde görüntü kalitesi tespiti kontrast-detay ölçümlerinin CDMAM (Mamografi için kontrast detay) fantom ile ölçülmesine dayanmaktadır. Bu nedenle elde edilen CDMAM fantom görüntülerinin doğru değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, dijital CDMAM fantom görüntülerinin, Artinis yazılımı (versiyon 2.2, CDCOM) ile otomatik olarak değerlendirilerek elde edilen ters görüntü kalitesi faktör indeksinin (IQFinv) ham ve işlenmiş görüntüler için karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Görüntüler üç farklı tam dijital mamografi sisteminde, klinikte kullanılan otomatik ışınlama şartlarında (AEC) elde edilmiştir. Her bir mamografi sisteminden beş farklı fantom görüntüsü ham ve işlenmiş olarak elde edilmiş ve yazılımda değerlendirilmiştir. İlaveten, sistemlerin IQFinv değerleri mamografi sistemleri için karşılaştırılmış ve tespit edilen değerler arasında fark gözlemlenmiştir
BULGULAR: Çalışma sonucunda, sistem A, B ve C için ham ve işlenmiş görüntülerde elde edilen IQFinv değerleri arasındaki fark sırasıyla 1.34, 5.62 ve 6.7 % olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ham ve işlenmiş görüntüler arasındaki IQFinv değerleri farkının göz ardı edilebilecek seviyede olduğu ve ham görüntülerden elde edilen IQFinv değerlerinin işlenmiş görüntüden elde edilen değerlere göre biraz daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijital mamografi, görüntü kalitesi, kontrast-detay, CDMAM

Use of Processed Mammography Images as a Quality Control Tool

Güven Bektemur1, Nedim Muzoğlu2, Melike Kaya Karaaslan2, Mehmet Taşkın Egici3, Özcan Gündoğdu4
1Department of Health Management, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Department of Clinic Engineering, Istanbul Health Directorate, Istanbul, Turkey
3Department of Family Medicine, Health Sciences University, Haydarpaşa Numune Health Practice and Research Center, Istanbul, Turkey
4Department of Biomedical Engineering, Kocaeli University, Faculty of Technology, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: According to international quality control testing standards, image quality determination in mammography systems is based on measuring contrast-detail measurements with contrast-detail for mammography (CDMAM) phantom. It is therefore important to evaluate the CDMAM phantom images correctly. The purpose of this study is to compare the inverse image quality figure index (IQFinv) obtained by automatically evaluating digital CDMAM phantom images with Artinis software (version 2.2, CDCOM) for raw and processed images.
METHODS: Digital phantom images were acquired in three different full-field digital mammography systems by using automatic exposure conditions (AEC). Five different phantom images were obtained from each mammography system as raw and processed as well as evaluated by the software. In addition, the IQFinv values of the systems were compared for mammography systems and the difference in between values was observed.
RESULTS: The differences between the IQFinv values of raw and processed images were found to be 1.34%, 5.62%, and 6.7% for System A, B, and C, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that the differences between the IQFinv values of raw and processed images were almost negligible and the IQFinv values obtained from the raw images were slightly higher than the values obtained from the processed images.

Keywords: CDMAM, contrast-detail, digital mammography; image quality.

Güven Bektemur, Nedim Muzoğlu, Melike Kaya Karaaslan, Mehmet Taşkın Egici, Özcan Gündoğdu. Use of Processed Mammography Images as a Quality Control Tool. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 133-136

Sorumlu Yazar: Melike Kaya Karaaslan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale