ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 58 (3)
Cilt: 58  Sayı: 3 - 2018
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Kronik nörolojik hastalığı olan çocuklarda tedavisinde tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının kullanılma durumunun belirlenmesi
The Evaluation of use of Complementary and Alternative Medicine Practices in the Treatment of Children with Chronic Neurological Disease
Kürşat Bora Çarman, Sibel Laçinel Gürlevik, Emre Kaplan, Meltem Dinleyici, Coşkun Yarar, Didem Arslantaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.43265  Sayfalar 117 - 121

2.
Dil Kanserli Hastalarda Sistemik İmmün-İnflamatuar İndeksin ve Nötrofil-Lenfosit Oranın Histopatolojik Bulgular ile Arasındaki İlişkisi
Correlation of Systemic Immune-Inflammation Index and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio with Histopathological Findings in Patients with Tongue Cancer
İldem Deveci, Mehmet Sürmeli
doi: 10.14744/hnhj.2018.96268  Sayfalar 122 - 127

3.
Erişkin Aşılamasını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Factors Affecting Adult Immunization
Memet Taşkın Egici, Beray Gelmez Taş, Müfide Arzu Özkarafakılı, Güzin Zeren Öztürk
doi: 10.14744/hnhj.2018.34713  Sayfalar 128 - 132

4.
Kalite Kontrol Aracı Olarak İşlenmiş Mamografi Görüntülerinin Kullanımı
Use of Processed Mammography Images as a Quality Control Tool
Güven Bektemur, Nedim Muzoğlu, Melike Kaya Karaaslan, Mehmet Taşkın Egici, Özcan Gündoğdu
doi: 10.14744/hnhj.2018.50480  Sayfalar 133 - 136

5.
Meme kanseri nedeniyle tamoksifen kullanan hastalarda endometrial değişikliklerin transvajinal power Doppler ultrason ile değerlendirilmesi ve endometrial örnekleme ile karşılaştırılması
Evaluation of Endometrial Changes with Transvaginal Power Doppler Ultrasound and Comparing Them with Endometrial Sampling in Breast Cancer Patients Using Tamoxifen
Önder Sakin, Bülent Kars, Orhan Ünal, Engin Ersin Şimşek, Halim Ömer Kaşıkçı, Zehra Meltem Pirimoğlu, Ali Doğukan Anğın, Muzaffer Seyhan Çıkman
doi: 10.14744/hnhj.2018.52244  Sayfalar 137 - 141

6.
SLE (Sistemik Lupus Eritematozus) hastalarında VEMP (Vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel) yanıtları.
Vestibular Evoked Myogenic Potential Responses in Patients with Systemic Lupus Erythematosus
Ahmet Baki, Ahmet Adnan Cırık, Özlem Pehlivan, Muhammet Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2018.14238  Sayfalar 142 - 145

7.
The incidence of Solitary Rectal Ulcer Syndrome in Patients Undergoing Colonoscopy
Incidence of Solitary Rectal Ulcer Syndrome in Patients Undergoing Colonoscopy
Ufuk Kutluana
doi: 10.14744/hnhj.2018.29974  Sayfalar 146 - 151

8.
Meniere Hastalığında Klinikopatolojik Sonuçlar: 80 Hastanın Değerlendirilmesi
Clinicopathologic Results in Meniere Disease: Evaluation of 80 patients
Mehmet Sürmeli, Ildem Deveci
doi: 10.14744/hnhj.2018.75547  Sayfalar 152 - 157

OLGU SUNUMU
9.
İntravezikal Bacillus Calmette Guérin uygulamasından sonra gelişen nadir komplikasyon: Lokal ileri pelvik inflamasyon
A Rare Complication of Intravesical Bacillus Calmette Guérin Therapy: Local Progressive Pelvic Inflammation
Serkan Akan, Aytaç Sahin, Ozgur Haki Yuksel, Ahmet Urkmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.24008  Sayfalar 158 - 161

10.
Preseptal Sellülitle Komplike Olan Suçiçeği Olgusu
A Case of Varicella Complicated by Preseptal Cellulitis
Hatice Dülek, Şule Nurşah Ayata, Narin Akıcı, Çiğdem Sağ, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.77487  Sayfalar 162 - 164

11.
Perkütan Nefrolitotomide Nadir Bir Komplikasyon: Serebral İnfarktüs ve Hemianopsi
A Rare Complication of Percutaneous Nephrolithotomy: Cerebral Infarction and Hemianopsia
Abdurrahman İnkaya, Ahmet Tahra, Resul Sobay, Uğur Boylu, Eyüp Veli Küçük
doi: 10.14744/hnhj.2018.60252  Sayfalar 165 - 167

12.
Çoklu İlaç İntoksikasyonunda İntravenöz Lipid Emülsiyonu Uygulaması (Olgu Sunumu)
Intravenous Lipid Emulsion Therapy in a Case of Multiple Drug Intoxication: Case Report*
Volkan Hancı, Serhan Bülent Yurtlu, Ufuk Elmas, Işıl Özkoçak Turan
doi: 10.14744/hnhj.2018.72691  Sayfalar 168 - 172

LookUs & Online Makale