ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Lambda Hafif Zincir Alçı Nefropatisi: Bir Olgu Sunumu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 113-115 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.69783

Lambda Hafif Zincir Alçı Nefropatisi: Bir Olgu Sunumu

Elif Sitre Koç
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Serbest hafif zincir aşırı üretimi, altta yatan plazma hücreli diskrazi ya da lenfoproliferatif bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Aşırı üretim sonucu proksimal tübülün katabolize etme kapasitesi aşıldığında, üretilen fazla hafif zincirler distal tübüle ulaşarak orada birikime ve böbrek fonksiyonlarında bozulmaya neden olur. Cast nefropatisi olarak adlandırılan bu durum en sık multiple myelomda görülmekle birlikte Waldenström makroglobülinemisi, lenfomalar ile de ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hafif Zincir, Cast Nefropati, Plazma hücreli hastalık, Akut böbrek yetersizliği

Lambda Light Chain Cast Nephropathy: A Case Report

Elif Sitre Koç
Department of Internal Medicine, Acibadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Excess production of free light chains is due to underlying plasma cell dyscrasia or a lymphoproliferative disease. When the degrada-tion capacity by proximal tubule is exceeded as a result of overproduction, the excess light chains produced reach the distal tubule and cause accumulation, causing deterioration in kidney functions. Although this condition, called cast nephropathy, is most seen in multiple myeloma, it may also be associated with Waldenström macroglobulinemia and lymphomas.

Keywords: Acute kidney failure, cast nephropathy, light chain, plasma cell disease.

Elif Sitre Koç. Lambda Light Chain Cast Nephropathy: A Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 113-115

Sorumlu Yazar: Elif Sitre Koç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale