ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Özgül Olmayan Bulgularla Prezante Olan Bir Tüberküloz Menenjit Olgusu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 241-244 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.79553

Özgül Olmayan Bulgularla Prezante Olan Bir Tüberküloz Menenjit Olgusu

Erkan Yetmiş, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Tüberküloz hem gelişmekte hem de gelişmiş ülkelerde halen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ekstrapulmoner tüberküloz, çocuk hastalarda ayırıcı tanıda akılda tutulmalı, maligniteler dahil birçok tabloyu taklit edebileceği unutulmamalıdır. Akciğer dışı tüberküloz enfeksiyonlarının en öldürücü formu tüberküloz menenjiti’dir. Tüberküloz Menenjitin’de erken tanı ve tedaviyle mortalite ve morbidite oranları azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, menenjit, akciğer dışı tüberküloz, çocuk

A Case of Tuberculous Meningitis Presenting with Non-Specific Findings

Erkan Yetmiş, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu
Department of Pediatrics, University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

Tuberculosis (TB) is still a major public health problem in developing and developed countries. Extrapulmonary TB (EPTB) may mimic malignancies and many other diseases, and it should be kept in mind in the differential diagnosis. Tuberculous meningitis (TM) has high mortality and morbidity rates among EPTB forms. Mortality and morbidity rates are reduced by early diagnosis and treatment in TM.

Keywords: Child, extrapulmonary tuberculosis; meningitis; tuberculosis.

Erkan Yetmiş, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu. A Case of Tuberculous Meningitis Presenting with Non-Specific Findings. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 241-244

Sorumlu Yazar: Erkan Yetmiş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale