ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 57 (2)
Cilt: 57  Sayı: 2 - 2017
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Akut Bronşiolitte İzole Edilen Viral Patojenlerin ve Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Hastalığın Seyrine Etkisi
Effects of Isolated Viral Pathogens and Treatment Strategies on the Course of Acute Bronchiolitis
Fatih Akın, Abdullah Yazar, Şükrü Arslan
doi: 10.14744/hnhj.2017.76486  Sayfalar 63 - 67

2.
Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemi Ayırıcı Tanısında Altın Standart Nedir? ADAMTS13 aktivitesi mi, trombosit sayısı mı, serum kreatinin düzeyi mi?
What is the gold standard in the differential diagnosis of microangiopathic hemolytic anemia? Is it ADAMTS13 activity, platelet counts or serum creatinine levels?
Havva Üsküdar Teke, Gülsüm Akyol, Neslihan Andıç, İlter Bozacı, Döndü Üsküdar Cansu, Eren Gündüz, Büşra Emir, Olga Meltem Akay
doi: 10.14744/hnhj.2017.98608  Sayfalar 68 - 72

3.
Dansite gradyan sperm yıkama yönteminin sperm parametreleri ve akrozomal duruma etkileri
Effects of density gradient sperm preparation on semen parameters and acrosomal status
İlknur Keskin, Seda Karabulut
doi: 10.14744/hnhj.2017.08208  Sayfalar 73 - 77

4.
Romatoid Artrit Hastalarında Serum 25 Hidroksi D Vitami Düzeyi İle Hastalık Aktivitesinin İlişkisi
Relationship Between Serum 25 Hydroxy Vitamin D Levels and Disease Activity in Patients with Rheumatoid Arthritis
Nilgün Mesci, Duygu Geler Külcü
doi: 10.14744/hnhj.2017.76376  Sayfalar 78 - 82

5.
Kızamık Olgularımızın Demografik Özellikleri, Hastalığın Morbidite ve Mortalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of our Measles cases in the aspect of demographic features, disease morbidity and mortality
Özde Nisa Türkkan, Zehra Esra Önal, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2017.66376  Sayfalar 83 - 88

6.
Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Serum Çinko Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Serum Zinc Levels in Children with Iron Deficiency Anemia
Pelin Ataman, Zehra Esra Önal, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2017.10820  Sayfalar 89 - 94

7.
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Yapılan İlk 103 Vakalık Seride Cerrahi, Onkolojik ve Uzun Dönem Fonksiyonel Sonuçların Değerlendirilmesi
Surgical, Oncological and Long-Term Functional Outcomes of First 103 Laparoscopic Partial Nephrectomy: A Single-Centre Experience
Serdar Aykan, İsmail Ulus, Mehmet Yılmaz, Serkan Gönültaş, Serhat Süzan, Ahmet Yaser Müslümanoğu
doi: 10.14744/hnhj.2017.87597  Sayfalar 95 - 100

8.
Remisyondaki Multipl Skleroz Hastalarında Periferik Kan Hücre İmmünofenotipleri
Peripheral Blood Cell Immunophenotypes in Multiple Sclerosis Patients in Remission
Vuslat Yılmaz, Canan Ulusoy, Özlem Mercan, Suzan Adın Çınar, Recai Türkoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2017.21931  Sayfalar 101 - 103

OLGU SUNUMU
9.
Lemmel Sendromu: Duodenal Divertiküle Bağlı Karın ağrısı ve Sarılığın Nadir Bir Sebebi
Lemmel’s syndrome: A rare cause of abdominal pain and hyperbilirubinemia due to duodenal diverticulum
Anıl Ergin, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Bülent Kaya, Ender Onur
doi: 10.14744/hnhj.2017.58077  Sayfalar 104 - 106

10.
Senkron Pankreatik Duktal Adenokarsinom ve Tiroid Medüller Karsinom
Synchronous Pancreatic Ductal Adenocarcinoma and Thyroid Medullary Carcinoma
Ceren Canbay Göret, Ömer Faruk Özkan, Mehmet Yılmaz Akgün
doi: 10.14744/hnhj.2017.69188  Sayfalar 107 - 111

11.
Nadir Bir Olgu: Exanthem Subitum Sonrası Ensefalit
A Rare Disease: Encephalitis After Exanthem Subitum
Fatih Akın, Abdullah Yazar, Esra Türe, Dursun Odabaş
doi: 10.14744/hnhj.2017.83997  Sayfalar 112 - 114

12.
Atipik Olguda Vezikosigmoid Fistül'ün Laparoskopik Tedavisi
Laparoscopic Treatment of an Atypic Vezicosygmoid Fistula
Serkan Akan, Özgür Haki Yüksel, Çağlar Yıldırım, Ahmet Ürkmez
doi: 10.14744/hnhj.2017.32042  Sayfalar 115 - 118

LookUs & Online Makale