ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 50 (2)
Cilt: 50  Sayı: 2 - 2010
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Künt Dalak Travmalarında Karbondioksit Anjiyografisinin Yeri
The Role of Carbondioxide Angiography in Blunt Splenic Trauma
Aslıhan Semiz Oysu, Kyung J. Cho, Sinan Şahin
Sayfalar 59 - 64

2.
Akut Yanık Nedeniyle Hospitalize Edilmiş Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu Prevalansı
The Prevalence of Posttraumatic Stress Risorder in Children Hospitalized for Acute Burn
Dilek Güntepe, Ufuk Buluğ, Işılay Altıntaş, Hakan Yanar, Ülkü Göktürk
Sayfalar 65 - 71

3.
Yanıklı Çocuklarda Gelişen Anksiyete Belirtileri ile İlgili Ailelerin Farkındalığı
The Parental Awareness of Chıld's Anxiety Symptoms Following Acute Burn
Dilek Güntepe, Ufuk Buluğ, Işılay Altıntaş, Hakan Yanar, Ülkü Göktürk
Sayfalar 72 - 79

OLGU SUNUMU
4.
Huzursuz Bacak Sendromlu Hastalarda Transkranial Ultrasonografinin Tanıdaki Yeri; İlk Sonuçlarımız
Diagnostic Value of Transcranial Sonography in Patients with Restless Legs Syndrome; Preliminary Results
Emir Şilit, M. Cem Dönmez
Sayfalar 80 - 83

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
İlk Kez Akut Romatizmal Atefl Tanısı Alan Hastaların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Yönünden Değerlendirilmesi
Evaluation of The Patients Who Have Diagnosed for The First Time as Acute Rheumatic Fever With Respect to Epidemiological, Clinical and Laboratory Findings
Mehmet Veysel Bayoğlu, Duygu Sömen Bayoğlu, Nihal Karatoprak, Çağatay Nuhoğlu, Nevzat Aykut Bayrak, Ömer Ceran
Sayfalar 84 - 90

6.
Yetişkin Hemodiyaliz Hastalarında “Sevalemer” Reçetesinde, Düzeltilmiş Ca ve Normal Ca arasında Fark Var mı?
Adult Patient in Hemodialysis of Whom, “Sevalemer” Prescription Ca and Adjust Ca Between are There Difference?
Yazar H., Başarılı MK, Büyükbaş S., Kayhan BC
Sayfalar 91 - 97

OLGU SUNUMU
7.
Ventriküler Miksomayı Taklit Eden Sağ Kalp Enfektif Endokarditi
Right-Side Infective Endocarditis Mimicking A Ventricular Myxoma
Ali Acar, Vedat Turhan, Yılmaz Cingözbay, Ahmet Turan Yılmaz, Mehmet Çoban, Mehmet Uzun, Bilal Kaan İnan, Oral Öncül
Sayfalar 98 - 100

8.
Strabismus Fiksuslu İki Olguda Cerrahi Yaklaşımımız
Our Surgical Approach in Two Cases With Strabismus Fixus
Ahmet F. Nohutçu, Didem Esen, Ahmet Elbay
Sayfalar 101 - 103

9.
Peroperatif Cerrahiden Bağımsız Sinir Yaralanmaları: Olgu Sunumları ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Perioperative Surgery Unrelated Nerve İnjuries; Case Reports and Review of The Literature
Taşkan Akdeniz, Tuncay Kaner, İbrahim Tutkan
Sayfalar 104 - 107

LookUs & Online Makale