ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 50 (3)
Cilt: 50  Sayı: 3 - 2010
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Tip 2 Diyabetik Makroalbüminürik Hastalarda Makroalbüminüri Reresyonun Değerlendirilmesi
Evaluation of macroalbuminuria Regression in Type 2 Diabetic Macroalbuminuric Patients
Akın Dayan, Yaşar Sertbaş, Sami Sabri Bulgurlu, Gül Babacan Abanonu, Refik Demirtunç
Sayfalar 111 - 116

OLGU SUNUMU
2.
36 Pulmoner Tromboemboli Olgusunun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
The Clinical and Laboratory Features of 36 Pulmonary Thromboembolism Patients
Güliz Ataç, Selahattin Öztaş, Müge Özdemir, Gül Erdal, Sema Saraç, Gamze Ayar, Özlen Tümer, Melahat Kurutepe
Sayfalar 117 - 122

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Akut Kolesistit İçin Yapılan Geç Laparoskopik Kolesistektomide Açığa Geçiş Nedenleri
Resons of Conversion to Open Procedure in Delayed Laparoscopic Cholecystectomy Followin Acute Cholecystitis
Ömer Faruk Özkan, Ediz Altınlı, Neşet Köksal, Atilla Çelik, Mehmet Ali Uzun, Münire Kayahan, Ersin Ergün, Ersan Eroğlu
Sayfalar 123 - 126

OLGU SUNUMU
4.
Açık Teknik Rinoplasti Sonuçlarımız
Results of Open Structure Rhinoplasty
Önder İhvan, Lütfü Şeneldir, Tanju Gökçeer, Sema Köksal
Sayfalar 127 - 132

5.
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğinde Mayıs 2002 - Mayıs 2007 Tarihleri Arasında Takip Edilen Akut Bakteryel Menenjit Olgularının Akut Komplikasyon Gelişimi Açısından Değerlendirilmes
Evaluation of The Patients With Bacterial Meningitis in Terms of Development of Acute Complications Between May 2002 - May 2007 Follow-up Period in Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital
Tamay Özkozacı, Nurhan Ceviz Ozantürk, Suna Hancili, Esra Önal Sönmez, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu, Refik Demirtunç
Sayfalar 133 - 142

6.
Ürik Asitin Koroner Arter Hastalığı, Yaygınlığı ve Risk Faktörleri ile İlişkisi
The Relation of Risk Factors Between Uric Acid and Prevalence of Coronary Artery Diseases
Veli Gökçe, Mehmet Asıl, Ahmet Avcı, Ayşe Boyacı, Şuke Korkmaz
Sayfalar 143 - 150

7.
Tarsal Tünel Sendromu: Literatürün Gözden Geçirilmesi
Tarsal Tunnel Syndrome: Review of The Literature
Tuncay Kaner, Taşkan Akdeniz, İbrahim Tutkan
Sayfalar 151 - 158

8.
Adjuvan Kemoterapi Sonrası Gelişen Nötropenik Enteroklotik: Olgu Sunumu
Neutropenic Enterocolitis Following Adjuvant Chemotherapy Treatment: Report of a Case
Aylin Acar, Mustafa Kaya, Orhan Alimoğlu
Sayfalar 159 - 162

9.
Borderline Müsinöz Tümör Zemininde Gelişen Apendiks Mukoseli: Olgu Sunumu
Apendix Mucocele Appearing on the Base of borderline Mucinous Tumor
Mustafa Kaya, İbrahim Atak, Ali Kılıç, Gözde Kır, Orhan Alimoğlu
Sayfalar 163 - 165

LookUs & Online Makale