ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 58 (1)
Cilt: 58  Sayı: 1 - 2018
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Peptik ülser perforasyonu nedeniyle primer sütür uygulanan hastalarda mortaliteye etkili faktörler
Factors Affecting Mortality in Patients who Underwent Primary Suture Repair for Peptic Ulcer Perforation
Özgen Işık, Halit Ziya Dündar, Burak Bakar, Ömer Faruk Özkan, Ersin Öztürk, Ekrem Kaya, Tuncay Yılmazlar
doi: 10.14744/hnhj.2017.38257  Sayfalar 1 - 4

2.
Kombine spinal/ epidural anestezi altında laparoskopik kolesistektomi: 112 vakanın retrospektif incelenmesi per ve post operatif prognoz
Laparoscopic Cholecystectomy Under Combined Spinal/Epidural Anesthesia: A Retrospective Analysis of 112 Cases in Terms of Per- and Postoperative Outcomes
Oğuzhan Sunamak, Turgut Donmez, Sinan Uzman, Vuslat Muslu Erdem, Duygu Ayfer Erdem, Doğan Yıldırım, Adnan Hut, Hüseyin İmam Avaroğlu, Muzaffer Akıncı
doi: 10.14744/hnhj.2017.60783  Sayfalar 5 - 11

3.
Tip 2 Odontoid Kırıklarının Cerrahi Tedavisi
Surgical Management of Type II Odontoid Fractures
Selin Tural Emon, Ezgi Akar, Barış Erdoğan, Ömer Faruk Şahin, Hakan Somay
doi: 10.14744/hnhj.2017.91885  Sayfalar 12 - 16

4.
Ağrılı Topuk Sendromu’nda kalkaneal spur eksizyonu, kalkaneal drilleme ve plantar fasya gevşetme kombine tekniği erken dönem fonksiyonel sonuçları
Early-Term Functional Results for Combined Technique of Calcaneal Spur Removal, Calcaneal Drilling, and Plantar Fascia Release in Painful Heel Syndrome
Kayahan Karaytuğ, Sefa Giray Batıbay, Eren Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2017.08370  Sayfalar 17 - 21

5.
Onkolojik ve İşlevsel Sonuçlar Açısından Radikal ve Parsiyel Nefrektominin Karşılaştırılması
Comparison of Radical and Partial Nephrectomy in Terms of Oncological and Functional Results
Ümit Yıldırım, Uğur Boylu, Ahmet Bindayı, Eyüp Veli Küçük, Eyüp Gümüş
doi: 10.14744/hnhj.2018.09326  Sayfalar 22 - 27

6.
Tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda kemik mineral yoğunluğu
Bone Mineral Density in Patients with Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus
Pınar Akpınar, Afitap İçağasıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2017.52824  Sayfalar 28 - 32

7.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Travmatik Beyin Hasarı ile Takip Edilen Hastalarda Hiperosmolar Tedavi Deneyimimiz
Our Experience with Hyperosmolar Treatment for Patients with Traumatic Brain Injury in a Pediatric Intensive Care Unit
Abdullah Yazar, Esra Türe, Fatih Akın
doi: 10.14744/hnhj.2017.05924  Sayfalar 33 - 38

8.
Down Sendromlu 214 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of 214 Cases of Down Syndrome
Fatih Akın, Abdullah Yazar, Esra Türe
doi: 10.14744/hnhj.2017.85856  Sayfalar 39 - 44

9.
Çocuklarda Amyand Herniler
Amyand’s Hernia in Children
Metin Gündüz
doi: 10.14744/hnhj.2017.30922  Sayfalar 45 - 47

DERLEME
10.
Çocukluk çağında masif hemobili
Massive Hemobilia in Childhood
Ayşenur Celayir
doi: 10.14744/hnhj.2018.37450  Sayfalar 48 - 52

OLGU SUNUMU
11.
Lökositoklastik Vaskülit ve Renal Hücreli Karsinom
Leukocytoclastic Vasculitis and Renal Cell Carcinoma
Dua Cebeci, Şirin Yaşar, Hüsna Güder, Fatih Göktay, Pembe Gül Güneş, Sema Aytekin
doi: 10.14744/hnhj.2017.87004  Sayfalar 53 - 55

12.
Siroz Hastasında Rifaximin İlişkili Nötropeni
Rifaximin-induced Neutropenia in Patients with Cirrhosis
Ayça Saltürk, Can Gönen, Osman Bedir
doi: 10.14744/hnhj.2018.54227  Sayfalar 56 - 57

13.
Nadir görülen bir birliktelik: mesane villöz adenomu ve non-invaziv ürotelyal karsinomu
A Rare Concurrence: Villous Adenoma and Non-invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder
Aytaç Şahin, Serkan Akan, Ahmet Ürkmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.46338  Sayfalar 58 - 60

LookUs & Online Makale