ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 54 (1)
Cilt: 54  Sayı: 1 - 2014
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Astımlı Çocuklarda Astım Biyomarkerlerinin ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Asthma Biomarkers and Pulmonary Function Tests in Children with Asthma
Ahmet Tekcan, Şirin Güven, Demet Kuşçu, Ahmet Sami Yazar, Emin Pala
Sayfalar 1 - 7

2.
Sünnet Olacak Çocuklarda Bupivakaine Eklenen Düşük Doz Kaudal Morfinin Etkinliği
Efficiency of Low Dose Caudal Morphine Added Bupivacaine in Children Undergoing Circumcision
Ayça Tuba Dumanlı Özcan, Kemal Peker, Erdal Özcan, Ayşegül Elbir Şahin, Ebru Çanakçı
Sayfalar 8 - 14

3.
Yoğun Bakım Ünitemizden Gönderilen Derin Trakeal Aspirat Kültürlerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Cultures of Deep Tracheal Aspirates in Intensive Care Unite
Behiye Dede, Ayten Kadanalı, Gül Karagöz, Şenol Çomoğlu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, Arzu İrvem
Sayfalar 15 - 20

4.
Sağlık Personelleri (Uzman Hekim, Aile Hekimi, Hemşire), Eczacı ve Eczane Kalfalarının İnhaler Cihaz Kullanım Becerilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of inhaler devices device usage skills among the medical personnels (pulmonologist, family physician, nurse), pharmacist and assistant pharmacist
Didem Görgün, Filiz Yılmaz, Çiğdem Gamze Özkan, Ayşin Durmaz, Feyza Nazik
Sayfalar 21 - 34

5.
Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonu Cerrahi Tedavisi ile Monosemptomatik Enüresis Nokturna İlişkisi
The Relationship Between Surgical Management of Upper Respiratory Tract and Monosymptomatic Enuresis Nocturna
Özlem Yüksel, Alpaslan Yüksel
Sayfalar 35 - 37

6.
Tinea Kapitis Profunda: Retrospektif Değerlendirme
Tinea Capitis Profunda: A Retrospective Evaluation
Sema Aytekin, Erhan Ayhan
Sayfalar 38 - 43

7.
Sarkoidoz Olgularının Klinik, Laboratuar, Radyolojik Özellikleri ve Takip Sonuçları
The Clinical, Labarotory, Radiologic Features and Following Results of Sarcoidosis Cases
Sinem Güngör, Bilgen Begüm Afşar, Belma Akbaba Bağcı, Murat Yalçınsoy, Halil İbrahim Yakar, Olga Akkan, Esen Akkaya
Sayfalar 44 - 49

8.
İşitme Bozukluğuna Neden Olan Risk Faktörleri ile Yenidoğan İşitme Taramasının Sonuçları Arasındaki İlişki
The Relationships Between Risk Factors for Hearing Impairment and the Results of Newborn Hearing Screening
Hakan Sarbay, Şirin Güven, Şenol Bozdağ, Ahmet Sami Yazar, Sevgi Akova, İsmail İşlek
Sayfalar 50 - 56

DERLEME
9.
Pilonidal Sinüs Hastalığı
Pilonidal Sinus Disease
Bülent Kaya, Suat Can Ulukent, Orhan Bat, Özlem Akça, Fatih Mete
Sayfalar 57 - 62

OLGU SUNUMU
10.
Warfarine Bağlı Nadir Görülen Ardışık Komplikasyonlar
Rare Complications Seen Sequentialy During Warfarin Therapy
Asu Özgültekin, Güldem Turan, Gül Ergün, Osman Ekinci, Emine Dinçer
Sayfalar 63 - 65

11.
Distal Falanksta Epidermoid Kist: Olgu Sunumu
Intraosseous Epidermal Cyst in Phalanx: Case Report
Ayşe Nur İhvan, M. Hakan Karabulut, Gözde Kır, Ulaş Öztürk
Sayfalar 66 - 68

12.
Leber'in İdiopatik Stellat Nöroretinit: Olgu Sunumu
Leber's Idiopathic Stellate Neuroretinits: Case Report
Cemile Handan Mısırlı, Elvan Cevizci Akkılıç, Tuğba Çelik, Fatma Güngör
Sayfalar 69 - 71

LookUs & Online Makale