ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 56 (1)
Cilt: 56  Sayı: 1 - 2016
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
1470 nm Diot Lazer ile Pilonidal Sinus Operasyonu
Surgery with 1470 nm Diode Laser in Pilonidal Sinus Patients
Banu Ural
Sayfalar 1 - 4

2.
Stres İnkontinansın Cerrahi Tedavisinde Mini Sling Yöntemi: Peroperatif Komplikasyon, Cerrahi Süresi, Kanama Miktarı ve Ağrı Açısından Değerlendirilmesi
Mini Sling Operation in Stress Urinary Incontinence: The Assessment of Patients with Respect to Perioperative Complications, Operation Time, Hemorrhage and Pain
Duygu U. Eraslan, E. Can Tüfekçi, Nurettin Aka, Gültekin Köse, Fisun Vural, A. Deniz E. Coşkun
Sayfalar 5 - 12

3.
Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Meme Kanseri ile İlgili Bilgileri ve Kendi Kendine Meme Muayanesi Uygulama Durumları
Determining the Knowledge Attitude About Breast Cancer and Practices of Nursing Students About Breast Self-Examination of the University Students in Dormitory
Handan Alan, Funda Karadağlı, Sevinç Şıpkın, Semiha Kocadaş
Sayfalar 13 - 22

4.
Histerektomi Materyallerinde Adenomyozis Sıklığının Araştırılması
Adenomyosis Incidence in Hysterectomy Materials
Işık Kaban, Hüseyin Cengiz, Esin Avcı, Murat Ekin
Sayfalar 23 - 27

5.
"Kendi Kesim" Meş Kullanarak Midüretral Polipropilen Sling Operasyon Sonuçlarımız
The Outcomes of ‘Surgeon-Tailored’ Mesh with Midurethral Polypropylene Sling Operation
Kenan Karaca, Hacı Murat Akgül, Ebru Karaca
Sayfalar 28 - 33

6.
Tetik Parmak Olgularında USG Eşliğinde Steroid Enjeksiyon Uygulanması ile Perkütan Gevşetme Tekniğinin Orta Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Mid-Term Results of Ultrasound-Guided Steroid Injections with Percutaneous Release in Trigger Finger Patients
Levent Adıyeke, Atilla Polat, Emre Karadeniz, Mustafa Sefa Özel, Meriç Uğurlar, Zeyit Yalçın
Sayfalar 34 - 41

7.
Premenopozal Kadınlarda Benign Sebeplerle Yapılan Abdominal Histerektominin Cinsel Fonksiyonlara Etkisinin Araştırılması: Vaka Kontrol Çalışması
The Effect of Abdominal Hysterectomy on Sexual Functions of Premenopausal Women: Case Control Study
Melis G. K. Yazıcı, E. Can Tüfekçi, Nurettin Aka, A. Deniz Ertürk Coşkun, Fisun Vural, Gültekin Köse
Sayfalar 42 - 47

8.
Laparoskopik Kolesistektomide Preopertif Gastrpskopi Yapılmalı Mıdır?
Do We Perform Preoperatively Gastroscopy Before Laparoscopic Cholesystectomy?
Şükrü Taş, Öztekin Çıkman, Hasan Ali Kiraz, Yılmaz Akgün, Muammer Karaayvaz
Sayfalar 48 - 51

OLGU SUNUMU
9.
An Atypical Presentation of Organophosphate Intoxication: Extrapyramidal Signs
Organofosfat İntoksikasyonunda Atipik Bir Prezentasyon: Ekstrapiramidal Bulgular
Bengü Gülhan Aydın, Volkan Hancı, Bülent Serhan Yurtlu, Işık Özkoçak Turan
Sayfalar 52 - 55

10.
İnguinal Herni Kesesinden Kaynaklanan Benign Multikistik Peritoneal Mezotelyoma: Olgu Sunumu
Benign Multicystic Peritoneal Mesothelioma Arising From Inguinal Hernia Sac: Case Report
Doğan Erdoğan, Mehmet Ali Uzun, Ümit Yaşar Şahin, Neşet Köksal, Yusuf Günerhan, Hüseyin Kadıoğlu
Sayfalar 56 - 59

11.
Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paralizi ve Graves Hastalığı: Olgu Sunumu
Thyrotoxic Hypokalemic Periodic Paralysis and Graves Disease: A Case Report
Elvan Cevizci, Göksel Somay, Tuğba Yanar, Duygu Özkan, Cemile Handan Mısırlı
Sayfalar 60 - 62

12.
Yenidoğan Döneminde Süpüratif Parotit: Olgu Sunumu
Neonatal suppurative parotitis: A case report
Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Suzan Şahin, Evrim Alyamaç Dizdar, Nurdan Uraş, Şerife Suna Oğuz
Sayfalar 63 - 65

LookUs & Online Makale