ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 60 (3)
Cilt: 60  Sayı: 3 - 2020
DIĞER
1.
Front matter

Sayfalar I - VII

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Yeni Tanı Çölyak Hastalarında Postural Ortostatik Taşikardi Sendromu Ve Doku Transglutaminaz Antikor Düzeyleri, HLA Doku Grubu İle İlişkisi
Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome in Pediatric Patients with Celiac Disease and Relationship with Tissue Transglutaminase Antibody Levels and HLA Tissue Group
Elif Erolu, Esra Polat
doi: 10.14744/hnhj.2020.04557  Sayfalar 211 - 214

3.
Diabetik Makula Ödeminin Ranibizumab ile Tedavisinde Epiretinal Membranın Etkisi
The Effects of Epiretinal Membrane on the Treatment of Diabetic Macular Edema with Intravitreal Ranibizumab
Yalçın Karaküçük, Süleyman Okudan
doi: 10.14744/hnhj.2019.09226  Sayfalar 215 - 220

4.
Patellar Kondromalazinin Klinik ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Arasındaki Korelasyonun Değerlendirilmesi
Evaluation of Correlation between Clinical and Magnetic Resonance Findings of Patellar Chondromalacia
Deniz Özel, Mustafa Çağlar Kır, Mehmet Öncü
doi: 10.14744/hnhj.2020.82504  Sayfalar 221 - 225

5.
Testis Tümörlerinde 10 Yıllık Deneyimimiz
Our 10 years’ Experience in Testicular Tumors
Senad Kalkan, Selahattin Çalışkan
doi: 10.14744/hnhj.2020.68095  Sayfalar 226 - 228

6.
Behçet Hastalığı Birlikteliği Olan Üveitlerin Uzun Süreli Takiplerinde Görsel Sonuçlar
Long Term Visual Outcomes of Uveitis Associated with Behcet’s Disease
Selim Bölükbaşı, Yılmaz Özyazgan
doi: 10.14744/hnhj.2020.94557  Sayfalar 229 - 233

7.
Renal Hücreli Kanser Nedeniyle Uygulanan Parsiyel Nefrektomide Cerrahi Teknik Sonuçları Etkiliyor mu? Tek Merkez 'MIC' Skoru ve 'Trifecta' Sonuçları
Does the Surgical Technique Affect the Results of Partial Nephrectomy Performed for Renal Cell Carcinoma? Single-center 'MIC' Score and 'Trifecta' Results
Abdurrahman İnkaya, Ahmet Tahra, Resul Sobay, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu
doi: 10.14744/hnhj.2018.32559  Sayfalar 234 - 240

8.
Kadın ve Erkek Fibromiyalji Hastalarinda Deri Bulguları
Dermatological Findings in Female and Male Fibromyalgia Patients
Müge Kepekçi, Berna Ürkmez, Emre Araz, Özgür Taşpınar, Murat Erdugan, Ilteriş Ahmet Şentürk
doi: 10.14744/hnhj.2018.98705  Sayfalar 241 - 245

9.
Anneden transplasental yolla bebeğe geçen Anti-Hbs antikorlarının HBV aşısı ile oluşan immünizasyona etkisi ve bu pasif geçen Anti-Hbs antikorların doğal seyri
The Effects of Anti-HBs Antibodies Passed through Transplacental Route on Immunization Induced by HBV Vaccine and Natural Course of Passively Transmitted HBs Antibodies
Enver Atay, Aysu Say
doi: 10.14744/hnhj.2020.69335  Sayfalar 246 - 249

10.
Dejeneratif lomber spinal stenozda TNF-alfa ve IL-10 sitokinlerinin rolü
The Role of TNF-alpha and IL-10 Cytokines in Degenerative Lumbar Spinal Stenosis
Mustafa Efendioğlu, Emine Emel Koçman
doi: 10.14744/hnhj.2020.81488  Sayfalar 250 - 253

11.
Renal Nakilli Hastalarının Taranması ile Tespit Edilen Fabry Ailesi: Tek Merkez Taraması
The Fabry Family Determined as a Result of the Screening of the Transplanted Patients: A Single-Center Screening
Özgür Can, Süleyman Baş, Melike Betül Öğütmen
doi: 10.14744/hnhj.2018.81904  Sayfalar 254 - 258

12.
Chiari malformasyonunun nöroektodermal alt tipleri: Uzun vadeli sonuçlar
The Neuroectodermal Subtypes of Chiari Malformation: Long-term Results
Ramazan Sarı, Fatih Han Bolukbaşı, Recep Başaran, Mustafa Efendioğlu, Nejat Işık
doi: 10.14744/hnhj.2020.05658  Sayfalar 259 - 265

13.
Kombinasyon mu, yalnız mı? Erken boşalma tedavisinde hangisi en iyisidir?
Combination or Alone? Which one is the Best in Premature Ejaculation Treatment?
Aykut Buğra Şentürk, Ali Haydar Yılmaz, Basri Çakıroğlu, Muhammet Yaytokgil, Cemil Aydın, Musa Ekici, Serdar Aykan, Mustafa Sungur
doi: 10.14744/hnhj.2018.87699  Sayfalar 266 - 270

14.
Retrokaval üreterin laparoskopik transperitoneal onarımı: Tek merkez deneyimimiz
Transperitoneal Laparoscopic Repair of the Retrocaval Ureter: Our Single-Center Experience
Serdar Aykan, Ahmet Ürkmez, Musab Ali Kutluhan, Mustafa Zafer Temiz, Atilla Semerciöz, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.91259  Sayfalar 271 - 278

15.
Sıçanlarda verapamilin testiküler iskemi-reperfüzyon hasarında profilaktik etkisi
Prophylactic Effects of Verapamil in Testicular Ischemia-reperfusion Damage in Rats
Zülfü Sertkaya, Metin Ishak Öztürk, Orhan Koca, Mehmet Akyüz, Gülistan Gümrükçü, Muhammet İhsan Karaman
doi: 10.14744/hnhj.2018.72324  Sayfalar 279 - 283

16.
Evaluation of the patients with Congenital Rikets
Enver Atay
doi: 10.14744/hnhj.2020.79847  Sayfalar 284 - 287

17.
The Management of Gallbladder and Extrahepatic Biliary Duct Injuries
Mikail Çakır, Okan Murat Aktürk
doi: 10.14744/hnhj.2020.45220  Sayfalar 288 - 291

18.
Evaluation of Clinical and Demographical Characteristics of the Patients who Admitted to the Pediatric Emergency Department of a University Hospital
Esra Türe, Erdal Erarslan, Abdullah Yazar, Fatih Akın, Dursun Odabaş
doi: 10.14744/hnhj.2019.68552  Sayfalar 292 - 299

19.
Evaluation of Relationship between Alzheimer's Disease and Red Cell Distribution Volume (RDW)
Mustafa Ülker, Buse Çağla Arı
doi: 10.14744/hnhj.2018.09821  Sayfalar 300 - 302

20.
Evaluation of Geriatric Patients Hospitalized for Toxic Hepatitis in a University Hospital
Pınar Tosun Taşar, Ömer Karaşahin, Murat Furkan Vural, Hakan Dursun
doi: 10.14744/hnhj.2020.54765  Sayfalar 303 - 307

21.
Prevalence of Myocardial Bridge and Possible Associated Variables with Coexisting Coronary Atherosclerosis and Acute Coronary Syndrome
Alper Kepez, Ashok Paudel, Osman Yesildağ, Bülent Mutlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.60590  Sayfalar 308 - 313

OLGU SUNUMU
22.
Extraperitoneal Laparoscopic Radical Prostatectomy with Handheld Articulating Laparoscopic Instruments Driven by Robotic Technology
Serdar Aykan, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.62207  Sayfalar 314 - 316

LookUs & Online Makale