ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 52 (2)
Cilt: 52  Sayı: 2 - 2012
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Keratoplasti Endikasyonları
Indications For Keratoplasty
Alime Güneş
Sayfalar 63 - 66

2.
Yoğun Bakım Ünitesi Hizmetlerinin Hastane Maliyetlerine Etkisi
The Impact Of Itensive Care Unit Services On Hospital Costs
Aygül Yanık, Osman Ekinci, Şahin Kavuncubaşı, Turhan Çaşkurlu
Sayfalar 67 - 73

3.
Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Açık Bırakma, Karydakis Flep ve Limberg Flep Yöntemlerinin Karşılaştırılması
The Comparison Of Lay-Open, Karydakis Flap And Limberg Flap Techniques In Pilonidal Sinus Surgery
Aziz Ocakoğlu, Ethem Ünal
Sayfalar 74 - 78

4.
Kırım Kongo Kanamalı Ateş Olası Vakalarının Demografik Özellikleri, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Demographic Features, Clinical And Laboratory Findings Of Probable Cases With Crimean- Congo Hemorrhagic Fever
Zehra Esra Önal, Funda Yavanoğlu Atay, Gürkan Atay, Tamay Gürbüz, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
Sayfalar 79 - 82

5.
Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi Yapılan Hastaların Analizi
Analysis Of The Patients Who Underwent Transrectal Ultrasound Guided Prostate Biopsy
Selahattin Çalışkan, Orhan Koca, Mehmet Akyüz, M. İhsan Kahraman
Sayfalar 83 - 87

6.
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrancilerinin Ötanaziye Bakışı
Zonguldak Karaelmas University Medical Students’ Opinions About Euthanasia
Volkan Hancı, Serhan Yurtlu, Ferruh Ayoğlu, Okan Yavuzalp, Işıl Özkoçak Turan
Sayfalar 88 - 93

DERLEME
7.
Anastezi ve Reanimazyon Uzmanının Yasal Sorumlulukları: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Getirdiği Yükümlülükler
Legal Responsibilities Of Anesthesia And Reanimation Specialist: Liabilities Under The Turkish Penal Code No. 5237
Volkan Hancı, Kemalettin Acar, Işıl Özkoçak Turan
Sayfalar 94 - 103

OLGU SUNUMU
8.
Imerslund-Grasbeck Syndrome ve Erken Adölesans Döneminde Osteoporoz Başlanğıcı
Initial Radiologic Findings Of Osteoporosis In Imerslundgrasbeck Syndrome In Early Adolescence
Nevzat Aykut Bayrak, Esra Tozan Bayrak, Çağatay Nuhoğlu, Duygu Sömen Bayoğlu, Veysel Bayoğlu, Ömer Ceran
Sayfalar 104 - 107

9.
Crouzon Sendromunda Anestezi Uygulaması
General Anaesthesia In Crouton Syndrome
Emine Kumser Dinçer, Nurettin Kurt, Asu Özgültekin, Güldem Turan, Nebahat U. Özdemir, Selda Peker
Sayfalar 108 - 110

LookUs & Online Makale