ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 54 (3)
Cilt: 54  Sayı: 3 - 2014
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
A Comparison of the Ank Nail to Conventional Fixation Techniques in Weber B and C Ankle Fractures
Weber B ve C Ayak Bileği Kırıklarında ANK Çivisinin Mevcut Tespit Yöntemleri ile Karşılaştırılması
Hasan Bombacı, Hasan Feyzi Katıöz, Mucahit Görgeç
Sayfalar 145 - 155

2.
Brucella Tanısıyla Takip ve Tedavi Edilen Çocukların İncelenmesi
Evaluation of Children who are Followed and Treated with the Diagnosis of Brucellosis
Duygu Sömen Bayoğlu, Dilda Calhan, Tamay Gürbüz, Zehra Esra Önal, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu
Sayfalar 156 - 160

3.
Kuru Göz Tedavisinde %0.05'lik Topikal Siklosporin A'nın Etkinliği
The Effiacy of %00.5 Topical Cyclosporin A in the Treatment of Dry Eye Disease
Hatice Tekcan, Nilay Akagün, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek
Sayfalar 161 - 168

4.
Gergi Bandı Tekniği ile Osteoentez Uygulanan Olekranon Kırıklı Hastalarda Klinik Sonuçlarımız
Clinical Results After Operative Treatment of Olecranon Fracture Using Tension Band Wire Technique
Levent Adıyeke, Meriç Uğurlar, Atila Polat, Serdar Günday
Sayfalar 169 - 175

5.
Doğum Mevsimlerine Göre Bebeklerin Antropometrik Ölçüm Değerlerindeki Değişiklikler
Comparison of Anthropometric Measurements of Infants Who Were Born in Different Seasons
Muharrem Bostancı
Sayfalar 176 - 180

6.
Orta Derecede Yüksek Rakımda (Ardahan-200 m) Yaşayan Çocuklarda Yüksekliğin Hematolojik Değerlere Etkisi
Differences of Hematological Values Between Children Who Admitted to Pediatric Departments From Different Altitutes
Muharrem Bostancı, Murat Aydın
Sayfalar 181 - 187

7.
Lasik Cerrahisi Sonrası Proflaksi İçin Kullanılan Tobramisin Dekzametazon Kombinasyonunun Etklinlik ve Tolaribilitesinin İncelenmesi
Comparison of the efficacy and tolerability of Tobramycin and Dexamethasone combination for prophylaxis in a laser-assisted in situ keratomileusis (LASIK) population
Mustafa Eliaçık, Göktuğ Demirci, Mustafa Özsütçü, Banu Arslan, İbrahim Gökhan Gülkılık
Sayfalar 188 - 195

8.
Koroner Ater Bypass Graft Yapılan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Posoperatif Dönemde İntensif İnsulin Tedavisi
Intensive Insulin Therapy in Postoperative Period in Type 2 Diabetics Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting
Sevil Özkan, Kadir Kayataş, Refik Demirtunç, Oğuz Uğur, Fatih Özdemir, Ahmet Yavuz Balcı, Mehmet Kızılay, Ünsal Vural, Yavuz Şenöz, İlyas Kayacıoğlu, İbrahim Yekeler
Sayfalar 196 - 201

OLGU SUNUMU
9.
ST Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsü ile Persistan Thebesian Sinusoidleri Birlikteliği
Togetherness with ST Elevated Myocardial Infarction and Persistent Thebesian Sinusoids
Adem Bekler, Emine Gazi, Ahmet Temiz, Burak Altun, Ahmet Barutçu
Sayfalar 202 - 205

10.
Apendiks Mukoselinin Laparoskopik Eksiyonu: İki Olgu Sunumu
Laparoscopic Excision of Appendix Mucocele: Two Cases Report
Buşra Burcu, Tuba Atak, Mustafa Demir, Oktay Yener, Orhan Alimoğlu
Sayfalar 206 - 209

11.
Conn Sendromunda Venöz Örnekleme Sonrası Laparoskopik Sol Sürrenalektomi
Left Laparoscopic Adrenalectomy in Conn’s Syndrome After Venous Sampling
Öztekin Çıkman, Ömer Faruk Özkan, Hasan Ali Kiraz, Hacer Şen, Gürhan Adam, Faruk Özkul, Şükrü Taş, Umut Ercan, Muammer Karaayvaz
Sayfalar 210 - 213

12.
Uzun Etkili Kalsiyum Kanal Blokeri Zehirlenmeleri
Intoxications of Long Acting Calcium Channel Blockers
Volkan Hancı, Rahşan Dilek Okyay, Özer Kandemir, Hilal Ayoğlu, Bülent Serhan Yurtlu, Feray Tavukçu, Işıl Özkoçak Turan
Sayfalar 214 - 219

LookUs & Online Makale