ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 51 (2)
Cilt: 51  Sayı: 2 - 2011
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Ramazan Ayı ve Mevsim İle İlişkisi
Relaionship Between The Frequency Of The Upper Gastrointestinal Bleeding And Both Seasons And Ramadan
Atakan Yeşil, Mesut Sezikli, Can Sevinç, Fatih Güzelbulut, Züleyha Akkan Çetinkaya, Emine Burcu Uprak, Ezgi Ersoy Yeşil, Ali Özdemir, Müşerref Funda Türkmen
Sayfalar 46 - 51

2.
Tip 2 Diyabetik Mikroalbüminürik Hiperlipidemik Hastalarda Atorvastatin Tedavisinin IL-1β VE IL-10 Düzeylerine Etkisi
The Effect Of Atorvastatin Therapy On IL-1β And IL-10 In Type 2 Diabetic Microalbuminuric Hyperlipidemic Patients
Funda Türkmen, Ferhan Aytuğ, Gülbu Işıtmangil, İbrahim Berber, Emre Erişkon, Can Sevinç, Ali Özdemir
Sayfalar 52 - 56

3.
Tiroid Nodüllü Hastalarda Tiroid Antikorlarının Değerlendirilmesi
The Role Of Thyroid Autoantibodies In The Development Of Thyroid Nodules
İlkay Kartal, Cumali Karatoprak, Kadir Kayataş, Abdulhamid Özdemir, Refik Demirtunç
Sayfalar 57 - 60

4.
Nazal Obstrüksiyon Cerrahisinin, Preoperatif ve Postoperatif Dönemde uygulanan SCL-90 R Belirti Tarama Testi ve Subjektif Burun Tıkanıklığı Bulgularıyla Uyumunun Değerlendirilmesi
The Evaluation Of Nasal Obstruction Surgery With The Adjustment Between Symptom CheckList-90 Revised Which Applied In Preoperative And Postoperative Period And Subjective Nasal Obstruction Findings
Lütfü Şeneldir, Muhsin Koten
Sayfalar 61 - 68

5.
Son Altı Yılda Acil Jinekolojik Cerrahi Uyguladığımız Vakaların Retrospektif İncelenmesi
The Itemization Of Our Gynecologic emergency Surgeries İn Last 6 Years
Nurettin Aka, Sema Etiz Sayharman, Gültekin Köse, E. Can Tüfekci, Melis Koçer
Sayfalar 69 - 73

6.
Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitimde Temel Yaşam Desteği Uygulamalarının Etkinliği
The Effectiveness Of Basic Life Support Applications In Education Of Medical Students
Serhan Yurtlu, Volkan Hancı, Hilal Ayoğlu, Özcan Pişkin, Cafer Altaş, Dilek Okyay, Işıl Özkoçak Turan
Sayfalar 74 - 80

OLGU SUNUMU
7.
Önemini Koruyan Bir Halk Sağlığı Sorunu: Nütrisyonel Rikets
Still Important Problem In Public Healt: Nutritional Rickets
Duygu Sömen Bayoğlu, Selçuk Gürel, Çağatay Nuhoğlu, Nevzat Aykut Bayrak, Muharrem Bostancı, Esra Bayrak
Sayfalar 81 - 84

8.
Lenfadenit Ayırıcı Tanısında Anımsanmayabilen Bir Hastalık: Tularemi
Tularemia Elusive Etiology In Differantial Diagnosis Of Cervical Lymphadenitis
Duygu Sömen Bayoğlu, Can Aydın, Veysel Bayoğlu, Çağatay Nuhoğlu, Barış Avşar, Hakan Çankaya
Sayfalar 85 - 87

9.
Diabetes Mellitus Varlığında Gelişen Yaygın El Enfeksiyonları: Olgu Sunumları
Extensive Hand Infections in Patients with Diabetes Mellitus
N. Sinem Çiloğlu, Güray Yeşiladalı, Mustafa Tercan
Sayfalar 88 - 92

LookUs & Online Makale