ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 55 (3)
Cilt: 55  Sayı: 3 - 2015
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Hemoroidal Hastalıkla Minimal İnvazif, Güvenli, Yeni Bir Yöntem: Lazer Hemoroidoplasti
A New, Safe and Minimal Invasive Surgical Method in Hemorrhoidal Disease: Laser Hemorrhoidoplasty
Banu Ural
Sayfalar 137 - 142

2.
Tekrarlayan Ön Üveitli Olgularda Fakoemulsifikasyon Cerrahisi Ve Katlanabilir Lens İmplantasyonu
Phacoemulsification surgery and foldable intraocular lens implantation in patients with recurrent anterior uveitis
İbrahim Bülent Buttanrı, Didem Serin
Sayfalar 143 - 147

3.
Dört-Altı Yaş Arası Çociklarda Yüksek Kan Basıncı Sıklığı Ve Buna Etki Eden Faktörler
The prevalence and effecting factors of high blood pressure among children aged between four-six years old
Gürkan Atay, Medine Ayşin Taşar, Dilara Paksoy, Yıldız Bilge Dallar
Sayfalar 148 - 155

4.
Opere Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Visseral Plevral İnvazyonun Sürviye Etkisi
The prognostic impact of visceral pleural invasion in patients with resected nonsmall cell lung cancer
Mesut Bayraktaroğlu, Birsen Pınar Yıldız
Sayfalar 156 - 160

5.
Santral Yerleşimli Akciğer Kanseri Tanısında Bronkoskopinin Rolü
The diagnostic role of bronchoscopy in centrally located lung cancer cases
Mesut Bayraktaroğlu, Birsen Pınar Yıldız, Didem Görgün, Füsun Şahin, Funda Seçik
Sayfalar 161 - 164

6.
Ektopik Gebelik Tedavisinde İntramuskuler Tek Doz Metotreksat Protokolünün Etkinliği
The efficiency of single dose Methotrexate treatment with ectopic pregnancy
Nurettin Aka, Kenan Karaca
Sayfalar 165 - 169

7.
Obez Çocuklarda Farklı Kriterlere Göre Metabolik Sendrom Prevalansı
The Prevalence of Metabolic Syndrome among Obese and Overweight Children according to the different criteria
Şirin Güven, Uğur Aktepe, Ahmet Sami Yazar, Ayhan Erdem, Burcu Karakayalı, Sema Başat
Sayfalar 170 - 180

8.
Kalça Kırığı Operasyonlarında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Nedenler: Retrospektif Bir Değerlendirme
Factors İnfluencing The Mortality And Morbidity Rates At Hip Fracture Operations: A Retrospective Evaluation
Ufuk Elmas, Bülent Serhan Yurtlu, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, R. Dilek Okyay, Volkan Hancı, Hilal Ayoğlu, Işıl Özkoçak Turan
Sayfalar 181 - 195

DERLEME
9.
Asemptomatik Safra Kesesi Taşı Olan Hastalarda Kolesistektomi Gerçekten Gerekli Mi?
Is cholecystectomy is really necessary in patients with asymptomatic cholelithia- sis?
Mehmet Velidedeoğlu, Bülent Kaya
Sayfalar 196 - 200

OLGU SUNUMU
10.
Round Pnömoni: Olga Sunumu
Round Pneumonia: Case Report
Jülide Çavuş, Burcu Karakayalı, Deniz Çakır, Ahmet Sami Yazar, Şeyma Meliha Sudur, Hüsniye İşcan, Şirin Güven, İsmail İşlek
Sayfalar 201 - 203

11.
Travmatik Karın Duvarı Hernisi: Olgu Sunumu
Traumatic abdominal wall hernia: a case report
Sevcan Alkan, Mehmet Ali Uzun, Osman Yücel, Aysun Şimşek Çelik, Doğan Erdoğan, Çağatay Tosun
Sayfalar 204 - 207

12.
Amonyum Nitrat ve Amonyum Sülfat İçeren Gübre İle Oral Yolla Zehirlenme: Atipik Bir Alım Yolu (Olgu Sunumu)*
Oral Intoxication By Fertiliser With Ammonium Nitrate And Ammonium Sulfate: Atypical İntake (Case Report)*
Volkan Hancı, Serhan Yurtlu, Hilal Ayoğlu, Gülay Erdoğan, Rahşan Dilek Okyay, Yeliz Deni&775;z, Işıl Özkoçak Turan
Sayfalar 208 - 211

LookUs & Online Makale