ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 53 (2)
Cilt: 53  Sayı: 2 - 2013
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Lateral Tarsal Şerit Tekniği Ve/Veya Çevirici Sütürlerin Involüsyonel Entropium Tedavisindeki Etkinliği
The Effectiveness of Lateral Tarsal Strip Procedure and/or Everting Sutures for the Repair of Involutional Entropium
Aslı Değer Vural, Baki Kartal
Sayfalar 67 - 71

2.
Kurumsal Bağlılık İle İş Tatmini Arasindaki İlişki ve Sosyodemografik Özelliklerin Etkileri Üzerine Bir Uygulama Örneği
A Study On The Relationship Between Organizational Loyalty and Job Satisfaction Level and Their Effects On Sociodemographic Features
Aygül Yanık, Aslı Ekin, Selma Söyük
Sayfalar 72 - 86

3.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Beyin Metastazi Saptanmasinda Nörolojik Semptomlarin Tanıya Katkısı
The Contribution Of Neurological Symptoms On Detecting Brain Metastasis In Patients With Non Small Cell Lung Cancer
Ayşin Durmaz, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık, Çiğdem Başkara, Saadettin Çıkrıkçıoğlu
Sayfalar 87 - 91

4.
Basil Pozitif Tüberküloz Olgularının Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of The Treatment Results of Bacillus Positive Tuberculosis Cases
Belma Akbaba Bağcı, Sinem Güngör, Bilgen Begüm Afşar, Murat Yalçınsoy, İlknur Dilek, Esra Usta Bülbül, Olga Çelenk Akkan, Esen Akkaya
Sayfalar 92 - 97

5.
Bronşektazi Olgularımızın Değerlendirilmesi
Evaluation of our cases with bronchiectasis
Bilgen Begüm Afşar, Belma Akbaba Bağcı, Murat Yalçınsoy, Sinem Güngör, Halil İbrahim Yakar, Olga Akkan, Mevhibe Esen Akkaya
Sayfalar 98 - 103

6.
Çocuklarda Seftriakson Kullanımına Bağlı Safra Taşı Oluşumu
Ceftriaxone Associated Biliary Pseudolithiasis in Children
Hakan Sarbay, Şirin Güven, Selime Aydoğdu
Sayfalar 104 - 106

7.
Varis Dişi Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Rockall Skorlaması ve Skorlamanın Prognozla Olan İlişkisi
Rochall Scoring System In Acute Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding And Its Association With Prognosis
Kadir Kayataş, Emel Berber, Meral Uluköylü, Refik Demirtunç
Sayfalar 107 - 113

8.
Key Hole Apendektomi Tekniğinin Sonuçları
Results Of Keyhole Appendectomy Technique
Orhan Bat, Cengiz Eriş, Bülent Kaya
Sayfalar 114 - 116

OLGU SUNUMU
9.
Behçet Hastaliğında Yüzeyel Femoral Arterin Spontan Psödoanevrizmasının Noninvaziv Yöntemlerle Tanısı
Noninvasive Diagnosis Of Superficial Femoral Artery Pseudoaneurysm In Behcet’s Disease
Aylin Okur, Emine Çölgeçen, Ertuğrul Mavili, Afra Yıldırım, Murat Korkmaz
Sayfalar 117 - 120

10.
Eozinofilik Fasiit (Shulman Sendromu)
Eosinophilic Fasciitis (Schulman Syndrome)
Emine Çölgeçen, Yalçın Erdoğan, Nilsen Yıldırım Erdoğan, Aylin Okur, Murat Korkmaz, Dilşad Amanvermez Şenarslan, İlhan Günaydın
Sayfalar 121 - 123

11.
Progresif Seyirli Nekrotizan Henoch-Schölein Purpurasi Olgusu
Necrotizing Henoch Schonlein Purpura With Progressive Course: Case Report
Zehra Esra Önal, Duygu Bayoğlu, Ayşen Aksoy Genç, Tahir Kermen, Çağatay Nuhoğlu, Özgür Kasapçopur
Sayfalar 124 - 126

12.
Kontrolsüz Oral Antikoagülan Kullanımına Bağlı Gelişen Spontan Rektus Kılıfı Hematomu
Spontaneus Rectus Sheath Hematoma Due To Uncontrolled Oral Anticoagulant Therapy: Report Of A Case
Tuba Atak, Tunç Eren, Ali Özemir, Süleyman Orman, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu
Sayfalar 127 - 130

LookUs & Online Makale